• 2015

Home

Activities

April 2015

În cadrul proiectului "Fostering a Deeper Europeanization of Moldova" pe 28-29 aprilie 2015 în Chișinău, la Academia de Studii Economice din Moldova s-a petrecut masa rotundă pe tema ”Acordul de Asociere UE-Moldova: spre asocierea politică a Moldovei cu UE”.

 

Obiectivele mesei rotunde au fost:

 

  1. De a proiecta realizările și obstacolele europenizării Moldovei în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, și anume de a spori conștientizarea și de a informa publicul larg despre progresul obținut în asocierea politică a Moldovei cu UE și de a  promova implicarea societății civile în dezvoltarea politicii;
  2. De a spori nivelul de informare a cetățenilor din Moldova în scopul și obiectivele legii europene de nondiscriminare  și în necesitatea conștientizării lor în combaterea rasismului și discriminării pe rasă;
  3. De a spori capacitatea juriștilor și membrilor altor grupuri-țintă incluse în proiect de a implementa normele UE.

 

Timp de două zile la sesiunile Mesei rotunde participative s-a considerat participarea autonomiei și a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, s-a discutat un șir larg de teme care cuprindeau legislația moldovenească și practicile de interzicere a discriminării  de rasă, etnice și religioase, regula legii și drepturile minorităților în procesul de cooperare între UE și Moldova, impactul legii europene de nondiscriminare, modelul european de protecție a minorităților și alte întrebări similare. Îndeosebi  trebuie de menționat adresarea dl Pirkka Tapiola, ambasador, Șef al Delegației Europene în Moldova; dl Tudor, Vice-ministru, Ministerul de Externe și Integrare Europeană, la fel și a prof.dr. Silvo Devetak, coordonator academic EMA, Președinte al Institutului pentru Studii Etnice și Regionale, Maribor, Slovenia. La ședință participat participanții MR au adoptat Recomandări.

 

La Masa rotundă au fost prezenți 80 de participanți (inclusiv 80 de colaboratori nelocali), reprezentanți a Delegației UE în Moldova, membrii misiunilor diplomatice din țările UE și Parteneriatul Estic, reprezentanți ai structurilor guvernamentale, experți independenți din UE și Moldova, membrii organizațiilor și instituțiilor societății civile, funcționari publici și membri ai autorităților locale și membri ai minorităților locale, juriști europeni, personal academic și administrativ și studenți (Licență, Master, Doctorat), public general (inclusiv mass-media).

 

Limbile de lucru la Masa rotundă au fost moldoveneasca și rusa, cu traducere simultană în engleză.

Program:

Prezentări:

DEVETAK Silvo

INTRODUCTORY Statement en

1

Video:

 

Masa rotundă participativă ”Acordul de Asociere UE-Moldova: spre asocierea politică a Moldovei cu UE”