• 2015

Home

Activities

February   2016

Atelierul internațional de lucru ”Europenizarea prin dezvoltarea interacțiunii între educație și cercetare” a avut loc în cadrul forumului ”TRIANGLE 2016- Fostering the Knowledge Triangle in Moldova” organizat în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, pe 11-12 februarie 2016.

 

Obiectivele principale ale atelierului de lucru au fost:

 

  1. De a spori cunoștințele grupurilor-țintă, în special ale comunității de afaceri și societății civile, în progresul obținut de Moldova în Zona Europeană de Învățământ Superior și Zona Europeană de Cercetare și în tendințele noi ale UE în domeniul educației și al cercetării;
  2. De a acumula comentarii de la comunitatea de afaceri și societatea civilă despre modalitatea în care am putea mai bine reflecta interesele acestora în problemele dezvoltării politicilor de educație și cercetare în Moldova;
  3. De a implica organizațiile comunității de afaceri și societății civile în problemele curente ale politicilor de educație și cercetare între Moldova și UE (cooperarea între sectoare în cadrul Politicii Europene de Vecinătate) și implementarea strategiei ”Moldova 2020”;
  4. De a spori conștientizarea, de a informa și de a dezvolta capacitățile reprezentanților societății de afaceri și a societății civile în accesul la programele UE în domeniul educației și cercetării.

 

Atelierul internațional de lucru a fost frecventat de 100 de participanți (inclusiv 10 colaboratori nelocali), și anume de studenți, reprezentanții universităților, institutelor de cercetare, structurilor guvernamentale naționale din domeniul educației și cercetării, asociațiilor de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), la fel și organizații pentru susținerea afacerilor, mass-media și alte părți cointeresate din Moldova, Uniunea Europeană, țările Parteneriatului Estic.

 

Limbile de lucru a Atelierului Internațional de Lucru au fost moldoveneasca și rusa, cu traducere simultană în engleză.

 

Atelier Internațional de Lucru

“Europenizare prin Educație și Cercetare”

Program:

Video:

Prezentări:

1

PAVLOV  Ludmila

Academic Mobility Programmes in the Context of Internationalization of Higher Education en

2

CIUMACENCO Valentina

IoHE and Research on institutional level:  Experience of ULIM en

3

JONES Elspeth

Internationalisation of Higher Education in EU Countries:It Isn’t Just about Mobility en

4

TRUNK Nada

Cooperation between  EU and ENP Countries in the Area of Higher Education en

5

DERMOL Valerij

How Can Employability Be Ensured through Continuos Education and LLL Activities; Case Study of Slovenia en

6

CHICIUC Andrei

Quality Assurance in Professional Education ro

7

BALUTEL Adrian

Employability & Entrepreneurship in Terms of Public Policies en

8

TAYLOR Calvin

Hidden Innovators: Universities in the Creative Cities en

9

BOON Emmanuel

The Relevance of Education, Research and Innovation in an African Context -the Case of Ghana en

10

CIOBANU Olesea

Instituționalizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

în Republica Moldova ro

11

PUKSAS  Andrius

Joint Doctoral Programmes: Lithuanian Practice en

12

PASCARIU Gabriela- Carmen

Experiența României în Dezvoltarea Studiilor Doctorale ro

13

TIGANASU-FRUNZA Ramona

The Investment in Research as a Determinant of Resilience in the EU. Meanings for Republic of Moldova ro