Acasă

Rezultate prevăzute

Rezultate prevăzute:

 1. Funcționari publici și reprezentanți ai societății civile instruiți și informați;
 2. Personal al universităților instruit și informat;
 3. Tineri informați și educați;
 4. Dialog stabilit și cooperare între diferite părți cointeresate;
 5.  Informație diseminată între diferite părți cointeresate în ceea ce privește programele UE în domeniul integrării europene cu accent asupra programului Jean Monnet;
 6. Web-platformă solidă care menține interesul constant și prezența proiectului atât la nivel național, regional și local în Moldova, cât și la nivel european;
 7. Cooperare extinsă între diferite părți cointeresate în domeniul educației,culturii și științei;
 8. Informație mai bună și conștientizare mai mare a tineretului în înțelegerea viitoarelor perspective a Moldovei în Acordul de Asociere UE-Moldova și în toate politicile relevante ale UE;
 9. Înțelegerea îmbunătățită a diferitor părți cointeresate a procesului de integrare europeană a Moldovei în cadrul Politicii Europene de Vecinătate și Parteneriatului Estic, realizările acesteia și obstacolele în Acordul de Asociere UE- Moldova și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător;
 10. Autorități naționale mai bine informate în punctele de vedere și opiniile academicienilor, tineretului, organizațiilor și instituțiilor societății civile;
 11. Public larg mai bine îndrumat și informat în politicile UE către Moldova în domeniul educației și științei în general, societatea academică și de cercetare (inclusiv tineretul) în particular în progresul obținut de Moldova în cadrul EHEA și ERA.
 12. Societatea civilă și comunitatea de afaceri implicate în dialogul curent în întrebările de educație și cercetare între Moldova și UE;
 13. Parteneriat consolidat între societatea publică - academică - de afaceri - civilă;
 14. Cunoștințe sporite la populația din Moldova în progresul obținut în asocierea politică a Moldovei cu UE în cadrul ENP și progresul actual al Moldovei în procesul de europenizare a acesteia.