• 2015

Home

Activities

December   2015

Seminarul Jean Monnet cu privire la politica comercială a UE: “Politica Comercială a UE: privind spre Parteneriatul Estic"

10-11 decembrie  2015

 

Aproximativ 120 de oameni au participat la Seminarul Jean Monnet cu privire la politica comercială a UE: “Politica Comercială a UE: privind spre Parteneriatul Estic”, pe 10-11 decembrie 2015, în cadrul proiectului "Fostering a Deeper Europeanization of Moldova”(EMA).

 

Seminarul a fost organizat de către Asociația de Studii Etnice și Regionale din Moldova (ASER) în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova (Chișinău).

Obiectivele-cheie ale seminarului au fost:

  1. De a stimula o mai bună înțelegere a politicii comerciale a UE în general și integrarea țărilor din vecinătatea estică în UE în particular;
  2. De a obține comentarii de la participanți despre modul în care am putea mai bine reflecta problemele acestora în politica de comerț a UE.

 

Seminarul Jean Monnet cu privire la politica comercială a UE: “Politica Comercială a UE: privind spre Parteneriatul Estic” a fost deschis de către Olesea Sîrbu, coordonator de proiect EMA, Președinte al ASER și Pirkka Tapiola, șef al Delegației UE în Moldova.

 

Tonul conferinței a fost stabilit de Rodica Crudu, conferențiar la Academia de Studii Economice din Moldova, expert renumit în întrebările integrării economice europene. Introducerea sa profundă, vie și amuzantă în politica comercială a UE în general și implicarea țărilor din parteneriatul estic în particular au provocat reacții considerabile și au pus baza pentru un seminar de succes și foarte interesant, plin de schimb de opinii și dezbateri.

 

Participanții au examinat întrebări importante privind politica comercială a UE, centrate pe următoarele teme:

 

”Suport în implementarea procesului ZLASC în Moldova”, ”Implementarea ZLASC în Republica Moldova: realizări, obstacole și perspective”, ”DCFTA și noile oportunități pentru expertul moldovenesc”, ”Un an de la implementarea Acordului de Asociere”, ”Oportunități pentru tinerii antreprenori în condițiile implementării ZLASC în Moldova”,”Suport pentru afacerile mici în condițiile implementării ZLASC în Moldova ”, “E-invoicing în achizițiile publice ale UE ca instrument de eliminare a barierelor comerciale în Ucraina”, ”Schimbări structurale în comerțul internațional al țărilor est - europene și central-europene în procesul integrării europene”, ”Situația socio-economică în Transnistria în condițiile procesului de integrării europene”, ”Acordul de Asociere - instrument de strategie de pre-aderare în contextul extinderii UE spre Europa centrală și de Sud. Cazul României ”, ”Tendințe recente și provocări în comerțul Lituaniei cu Estul”, ”Rolul programelor agricole ale UE în dezvoltarea agriculturii a Republicii Autonome Ajaria astăzi și în viitor și prognoze pentru relațiile comerciale”, ”Comerțul internațional al Georgiei cu UE înainte de ratificarea Acordului de Asociere ”UE-Georgia” și perspective după ratificare”,

”Implementarea ZLASC în Ucraina: oportunități principale și provocări”, ”Eliminarea barierelor tehnice în comerț în domeniul metrologiei legale - experiența poloneză”, ”Relațiile economice cu Rusia după Asocierea cu UE: experiența Statelor Visegrad”,etc.

 

La sfârșitul Seminarului, participanții au adoptat Propuneri și Recomandări adresate autorităților naționale relevante, persoanelor care iau decizii, organismelor guvernamentale, agențiilor în Moldova pentru a obține mai multe beneficii din implementarea ZLASC cu UE.

Program:

Prezentări:

CRUDU Rodica

BIRZNIECE

GORBAN Mihaela

PLAMADEALA Vasile

SESTOVSCHI Andrei

DANGERFIELD Martin

SEKALA Joanna

KUBATKO Oleksandr

MAMULADZE Roman

KANTANE Inara

Eu Trade Policy- looking to  Eastern  en

Support to the implementation of DCFTA process  in Moldova en

DCFTA Implementation in the Republic of  Moldova - Achivements and Challenges en

EU Markets DCFTA-New trade  opportunities en

DCFTA and New Oppurtunities of  Moldovan Exports en

Economic Relations with Russia after EU Accession- Experiences of the Visegrad States en

Removal of Technical Barriers to Trade in   the Field of Legal Metrology- Polish Experience en

DCFTA Implementation in Ukraine- Main  Opportunities and Challenges en

Foreign Trade of Georgia with EU Before the Ratification of Georgia- EU Association Agreement and Perspective after Ratification eu

Recent Trends and Challenges for en

1

2

7

10

9

8

6

5

4

3

Video:

 

Seminarul pentru societatea civilă cu privire la politica comercială a UE: “Politica Comercială a UE: privind spre Parteneriatul Estic”