• 2015

Acasă

Activități

METODOLOGIE:

Metodologia EMA se bazează pe metode active de învățământ, evenimente interactive, sinergii multidisciplinare și acces pentru societatea civilă.

 

Punctele-cheie pentru a implementa proiectul dat sunt::

 

  • propunerea acțiunilor complementare capabile să genereze sinergii și efecte pentru mulțimea implicată în domeniul academic (educație, cercetare, instruire, diseminare/promovare);
  • accent tematic pe câteva zone comune de interes pentru a obține un impact relevant asupra grupurilor-țintă și beneficiarilor finali;
  • alegerea interdependentului grupurilor-țintă (efecte de rețea, multiplicator )
  • metoda integrată, toate acțiunile sunt asociate cu obiectivele comune ale proiectului, aplicând un concept unitar.

1)    Metodele active de învățământ sunt bazate pe rezolvarea problemelor,   învățământ prin cercetare, dezbateri, discuții și simulații. Personalul nostru  va fi capabil să stimuleze membrii grupurilor-țintă (cu accent special pe tineretul implicat) să participe activ la dobândirea noilor cunoștințe și abilități.  Orarul exact și materialul de suport pentru evenimentele EMA vor fi elaborate din timp și vor reflecta situația actuală și particularitățile privind întrebările proiectului în Moldova.

 

2)    Evenimentele interactive (masa rotundă, seminare și ateliere de lucru) prevăd discutarea activă pe temele propuse.  Participanții (membrii grupurilor-țintă și diferite părți cointeresate) vor veni din diferite circumstanțe economice, sociale și geografice (urbane și rurale). Vor fi utilizate metode didactice moderne și verificate care vor fi adaptate la  cunoștințele teoretice și practice, experiență, educație și necesitățile specifice ale grupurilor-țintă.  Ele vor include lecții, prezentarea cazurilor relevante și practici pozitive (în context național, regional și internațional) și de asemenea exerciții practice (care vor fi îndeplinite individual, în perechi  și/sau în grupuri), prin încurajarea implicării active a participanților în  reflectarea asupra temelor relevante (ridicarea întrebărilor, indicarea problemelor principale, probleme și provocări, prezentarea noilor idei)  și stimularea discuțiilor deschise și constructive pentru a elabora soluții și a formula concluzii relevante și recomandări (aplicând metodele deducției și sintezei).

 

3)    Sinergiile multidisciplinare ale proiectului însuși, la fel ca și activitățile și materialele proiectului, vor permite conexiunea diferitor aspecte a temelor de integrare europeană. Prin urmare, temele proiectului vor fi abordate nu doar din perspective politice,legale și a drepturilor omului, dar de asemenea vor lua în considerație alte aspecte relevante (comerciale, educative și științifice, sociale, culturale, morale și etice) când va fi necesar.

 

4)    Accesul pentru societatea civilă. Activitățile proiectului sunt dedicate dezvoltării și consolidării cooperării dintre societatea academică/ de cercetare și cea civilă, cu accent special pe tineret.  Reprezentații societății civile vor participa activ la activitățile proiectului pe parcursul întregii perioade de realizare a acestuia.

 

 

ACTIVITĂȚI: